• Picture186
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 6/12, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý dự thảo bộ ...
Tham dự hội thảo là các nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục, chuyên gia về lĩnh vực giáo dục người lớn và học tập suốt đời. Năm 2015, thành phố Hải Dương đã đăng ký với UNESCO trở thành thành phố học tậpNăm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 112/2005/QĐ-TTg về xây dựng xã hội học tập đến năm 2010. Đến năm 2013, Quyết định 89/QĐ-TTg ...
> Xem chi tiết